معنی و ترجمه کلمه داراى نیتروژن با طرفیت پایین به انگلیسی داراى نیتروژن با طرفیت پایین یعنی چه

داراى نیتروژن با طرفیت پایین

nitrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها