معنی و ترجمه کلمه داراى نیتروژن با ظرفیت بالا به انگلیسی داراى نیتروژن با ظرفیت بالا یعنی چه

داراى نیتروژن با ظرفیت بالا

nitric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها