معنی و ترجمه کلمه داراى نیتروژن کردن به انگلیسی داراى نیتروژن کردن یعنی چه

داراى نیتروژن کردن

nitrogenize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها