معنی و ترجمه کلمه داراى نیروى خود کار به انگلیسی داراى نیروى خود کار یعنی چه

داراى نیروى خود کار

self energizing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها