معنی و ترجمه کلمه داراى نیروى محرکه برقى به انگلیسی داراى نیروى محرکه برقى یعنی چه

داراى نیروى محرکه برقى

dynamoelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها