معنی و ترجمه کلمه داراى نیروى مغناطیسى مساوى به انگلیسی داراى نیروى مغناطیسى مساوى یعنی چه

داراى نیروى مغناطیسى مساوى

isodynamic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها