معنی و ترجمه کلمه داراى هجاهاى شمرده به انگلیسی داراى هجاهاى شمرده یعنی چه

داراى هجاهاى شمرده

syllabic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها