معنی و ترجمه کلمه داراى هزار پا به انگلیسی داراى هزار پا یعنی چه

داراى هزار پا

diplopodous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها