معنی و ترجمه کلمه داراى هستى به انگلیسی داراى هستى یعنی چه

داراى هستى

extant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها