معنی و ترجمه کلمه داراى همست کردن به انگلیسی داراى همست کردن یعنی چه

داراى همست کردن

systemize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها