معنی و ترجمه کلمه داراى هواى صاف به انگلیسی داراى هواى صاف یعنی چه

داراى هواى صاف

fair weather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها