معنی و ترجمه کلمه داراى هوش ابتکارى به انگلیسی داراى هوش ابتکارى یعنی چه

داراى هوش ابتکارى

ingenious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها