معنی و ترجمه کلمه داراى هیدروژن کردن به انگلیسی داراى هیدروژن کردن یعنی چه

داراى هیدروژن کردن

hydrogenate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها