معنی و ترجمه کلمه داراى هیدروکسیل کردن به انگلیسی داراى هیدروکسیل کردن یعنی چه

داراى هیدروکسیل کردن

hydroxylate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها