معنی و ترجمه کلمه داراى وجه تشابه به انگلیسی داراى وجه تشابه یعنی چه

داراى وجه تشابه

analogical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها