معنی و ترجمه کلمه داراى ورقه هاى نازک به انگلیسی داراى ورقه هاى نازک یعنی چه

داراى ورقه هاى نازک

laminal
laminar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها