معنی و ترجمه کلمه داراى ورید بودن به انگلیسی داراى ورید بودن یعنی چه

داراى ورید بودن

venosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها