معنی و ترجمه کلمه داراى ورید به انگلیسی داراى ورید یعنی چه

داراى ورید

venosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها