معنی و ترجمه کلمه داراى وزن مخصوص کم به انگلیسی داراى وزن مخصوص کم یعنی چه

داراى وزن مخصوص کم

weightless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها