معنی و ترجمه کلمه داراى وزن و فشار زیاد به انگلیسی داراى وزن و فشار زیاد یعنی چه

داراى وزن و فشار زیاد

high pressure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها