معنی و ترجمه کلمه داراى پاهاى زخمى به انگلیسی داراى پاهاى زخمى یعنی چه

داراى پاهاى زخمى

footsore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها