معنی و ترجمه کلمه داراى پاى پرده دار به انگلیسی داراى پاى پرده دار یعنی چه

داراى پاى پرده دار

palmate
palmiped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها