معنی و ترجمه کلمه داراى پاى کج یا کمانى به انگلیسی داراى پاى کج یا کمانى یعنی چه

داراى پاى کج یا کمانى

bowlegged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها