معنی و ترجمه کلمه داراى پاى گشاد به انگلیسی داراى پاى گشاد یعنی چه

داراى پاى گشاد

astraddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها