معنی و ترجمه کلمه داراى پایه محکم به انگلیسی داراى پایه محکم یعنی چه

داراى پایه محکم

well grounded


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها