معنی و ترجمه کلمه داراى پا یا سم شکافته به انگلیسی داراى پا یا سم شکافته یعنی چه

داراى پا یا سم شکافته

cloven foot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها