معنی و ترجمه کلمه داراى پدر اروپایى و مادر هندوستانى به انگلیسی داراى پدر اروپایى و مادر هندوستانى یعنی چه

داراى پدر اروپایى و مادر هندوستانى

half caste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها