معنی و ترجمه کلمه داراى پر وبال زیبا به انگلیسی داراى پر وبال زیبا یعنی چه

داراى پر وبال زیبا

plumate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها