معنی و ترجمه کلمه داراى پستان برجسته به انگلیسی داراى پستان برجسته یعنی چه

داراى پستان برجسته

bosomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها