معنی و ترجمه کلمه داراى پستان یا پستانک به انگلیسی داراى پستان یا پستانک یعنی چه

داراى پستان یا پستانک

mammillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها