معنی و ترجمه کلمه داراى پشتکار به انگلیسی داراى پشتکار یعنی چه

داراى پشتکار

assiduous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها