معنی و ترجمه کلمه داراى پنجره یا طاق نوک تیز به انگلیسی داراى پنجره یا طاق نوک تیز یعنی چه

داراى پنجره یا طاق نوک تیز

lanceted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها