معنی و ترجمه کلمه داراى پنجه برگشته به انگلیسی داراى پنجه برگشته یعنی چه

داراى پنجه برگشته

pigeon toed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها