معنی و ترجمه کلمه داراى پنجه خمیده بداخل به انگلیسی داراى پنجه خمیده بداخل یعنی چه

داراى پنجه خمیده بداخل

pigeon toed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها