معنی و ترجمه کلمه داراى پنج برگچه به انگلیسی داراى پنج برگچه یعنی چه

داراى پنج برگچه

quinquefoliolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها