معنی و ترجمه کلمه داراى پوسته ترد و شکننده به انگلیسی داراى پوسته ترد و شکننده یعنی چه

داراى پوسته ترد و شکننده

soft shell
soft shelled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها