معنی و ترجمه کلمه داراى پوسته محافظ به انگلیسی داراى پوسته محافظ یعنی چه

داراى پوسته محافظ

loricate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها