معنی و ترجمه کلمه داراى پوسته به انگلیسی داراى پوسته یعنی چه

داراى پوسته

pelliculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها