معنی و ترجمه کلمه داراى پوست تیره به انگلیسی داراى پوست تیره یعنی چه

داراى پوست تیره

black a vised

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها