معنی و ترجمه کلمه داراى پوشش سخت کردن به انگلیسی داراى پوشش سخت کردن یعنی چه

داراى پوشش سخت کردن

incrust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها