معنی و ترجمه کلمه داراى پوشش شکننده به انگلیسی داراى پوشش شکننده یعنی چه

داراى پوشش شکننده

semicrustaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها