معنی و ترجمه کلمه داراى پوشش کپسول دار به انگلیسی داراى پوشش کپسول دار یعنی چه

داراى پوشش کپسول دار

thecal
thecate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها