معنی و ترجمه کلمه داراى پولک زرى به انگلیسی داراى پولک زرى یعنی چه

داراى پولک زرى

clinquant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها