معنی و ترجمه کلمه داراى پولک هاى ریز به انگلیسی داراى پولک هاى ریز یعنی چه

داراى پولک هاى ریز

squamulose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها