معنی و ترجمه کلمه داراى پول زیاد به انگلیسی داراى پول زیاد یعنی چه

داراى پول زیاد

loaded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها