معنی و ترجمه کلمه داراى پى کردن به انگلیسی داراى پى کردن یعنی چه

داراى پى کردن

innervate
innerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها