معنی و ترجمه کلمه داراى پیچ هاى طولى به انگلیسی داراى پیچ هاى طولى یعنی چه

داراى پیچ هاى طولى

canaliculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها