معنی و ترجمه کلمه داراى چارطاقى به انگلیسی داراى چارطاقى یعنی چه

داراى چارطاقى

lean to

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها