معنی و ترجمه کلمه داراى چانه باریک به انگلیسی داراى چانه باریک یعنی چه

داراى چانه باریک

lantern jaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها