معنی و ترجمه کلمه داراى چرخ یا به انگلیسی داراى چرخ یا یعنی چه

داراى چرخ یا

pneumatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها